Vol 16, No 1-2 (2019)

Obsah

Complete Issue/Celé číslo

Cargo – Journal for Cultural and Social Anthropology 1-2/2019
Cargo Journal
PDF

Articles/Články

Chris Hann
Alexandra Schwell
Tereza Pospíšilová, Vít Horák
PDF
Lenka Hadarová
PDF
Ondřej Raffel
PDF
Robert Parkin

Reports/Zprávy

Changing Climates: Zpráva z AAA Annual Meeting 2019
Zdenka Sokolíčková
PDF

Reviews/Recenze

Skládka není izolovaný svět (Joshua O. Reno. Waste Away: Working and Living with a North American Landfill)
Pavel Mašek
PDF
Dětská perspektiva v migračních studiích na příkladu filipínských dětí (Itaru Nagasaka a Asuncion Fresnoza-Flo, eds. Mobile Childhoods in Filipino Transnational Families: Migrant Children with Similar Roots in Different Routes)
Luděk Jirka
PDF
Migrační dynamiky za polárním kruhem (Satu Uusiautti a Nafisa Yeasmin, eds. Human Migration in the Arctic: e Past, Present, and Future)
Jakub Kvizda
PDF